Uzticiet ugunsdrošības jautājumus profesionāļiem, sertificētai kompetentai institūcijai darba aizsardzībā SIA “D Drošība”, ekonomējiet savu laiku un finanses.

Mēs piedāvājam:

  1. Objektu apsekošanu, nepieciešamo pasākumu plāna izstrādi;
  2. Ugunsdrošības instrukciju izstrādi un darbinieku instruēšanu, kā arī prakstiskās apmācības;
  3. Rīcības plāna izstrādi;
  4. Nepieciešamo drošības zīmju noteikšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu;
  5. Evakuācijas plāna izstrādi;
  6. Klientu interešu pārstāvēšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;

Pieteikt speciālista konsultāciju:

zvanot 29989890 vai rakstot uz e-pastu: birojs@ddrosiba.lv