Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.99, 1.pielikums.

Komercdarbības veidi atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE, kuros darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija.

(Pielikums MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1077 redakcijā).

Nr.

p.k.

Nodaļa

Grupa

Darbības apraksts

1. 01 Visas Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības
2. 02 02.1 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
3. 02 02.2 Mežizstrāde
4. 03 03.1 Zvejniecība
5. 08 Visas Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
6. 10 Visas Pārtikas produktu ražošana
7. 11 11.0 Dzērienu ražošana
8. 12 12.0 Tabakas izstrādājumu ražošana
9. 13 Visas Tekstilizstrādājumu ražošana
10. 14 Visas Apģērbu ražošana
11. 16 Visas Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
12. 17 Visas Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
13. 18 Visas Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
14. 20 Visas Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
15. 22 Visas Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
16. 23 Visas Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
17. 24 Visas Metālu ražošana
18. 25 Visas Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
19. 27 Visas Elektrisko iekārtu ražošana
20. 29 Visas Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
21. 30 30.1 Kuģu un laivu būve
22. 30 30.2 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
23. 31 31.0 Mēbeļu ražošana
24. 32 Visas Cita veida ražošana
25. 35 Visas Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
26. 36 36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
27. 37 37.0 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
28. 38 Visas Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
29. 41 Visas Ēku būvniecība
30. 42 Visas Inženierbūvniecība
31. 43 Visas Specializētie būvdarbi
32. 49 Visas Sauszemes transports un cauruļvadu transports
33. 50 Visas Ūdens transports
34. 51 Visas Gaisa transports
35. 52 Visas Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
36. 53 Visas Pasta un kurjeru darbība
37. 86 86.1 Slimnīcu darbība
38. 87 Visas Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
39. 96 96.01 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana