1. Darba aizsardzības sistēmas audits;
 2. Darba aizsardzības sistēmas izstrāde;
  • Darba vides riska faktoru izvērtēšana;
  • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
  • Darba aizardzības instrukciju izstrāde;
  • Profesiju sarakstu izstrāde, kur veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori un kuros nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi. Obligāto veselības pārbaužu (OVP) norīkojumu sagatavošana;
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanu, saraksta izstrāde;
  • Rīkojuma projektu sagatavošana;
  • Indiaktīvo mērījumu veikšana darba vietā (apgaismojums, gaisa mitrums, troksnis, temperatūra);
  • Organizējam laboratoriskos darba vides mērījumus darba vietā;
  • Darbinieku apmācības darba aizsardzības jautājumos darba vietā;
 3. Organizējam obligāto veselības pārbaudi (OVP) darba vietā;
 4. Darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu, regulāru darba vietu pārbaudi;
 5. Nelaimes gadījumu izmeklēšanu;
 6. Interešu pārstāvniecību Valsts darba inspekcijā;

Pieteikt speciālista konsultāciju:

zvanot 29989890 vai rakstot uz e-pastu: birojs@ddrosiba.lv

MŪSU SERTIFIKĀTI