Uzticiet Darba aizsardzības jautājumus profesionāļiem, sertificētai kompetentai institūcijai darba aizsardzībā SIA “D Drošība”, ekonomējiet savu laiku un finanses.

Mēs piedāvājam:

 1. Darba aizsardzības sistēmas izstrādi;
  • Darba vides riska faktoru izvērtēšanu;
  • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi;
  • Darba aizardzības instrukciju izstrādi;
  • Profesiju sarakstu izstrādi, kur veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori un kuros nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi;
  • Obligāto veselības pārbaužu (OVP) norīkojumu sagatavošanu;
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanu, saraksta izstrādi;
  • Rīkojuma projektu sagatavošanu;
  • Indiaktīvo mērījumu veikšanu darba vietā (apgaismojums, gaisa mitrums, troksnis, temperatūra);
  • Laboratoriskos darba vides mērījumu organizāciju darba vietā;
  • Darbinieku apmācības darba aizsardzības jautājumos darba vietā;
 2. Obligātās veselības pārbaudes (OVP) organizāciju darba vietā;
 3. Darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu, regulāru darba vietu pārbaudi;
 4. Nelaimes gadījumu izmeklēšanu;
 5. Interešu pārstāvniecību Valsts darba inspekcijā;
 6. Darba aizsardzības sistēmas auditu;

Pieteikt speciālista konsultāciju:

zvanot 29989890 vai rakstot uz e-pastu: birojs@ddrosiba.lv

MŪSU SERTIFIKĀTI