Darba drošība Jūsu uzņēmumā

Tālrunis:29989890, e-pasts: birojs@ddrosiba.lv

 
 
 

Darba aizsardzība

Darba aizsardzībaSaskaņā ar grozījumiem 08.02.2005. MK noteikumos Nr.: 99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”, kas stājās spēkā ar 2012.gada 01.janvāri, uzņēmumiem, kas darbojas bīstamajos komercdarbības veidos, ir jānodarbina uz darba līguma pamata kompetents speciālists darba aizsardzībā.

Pastāv arī otrs variants – noslēgt sadarbības līgumu ar Kompetentu institūciju darba aizsardzības jautājumos. Šis variants ir salīdzinoši lētāks un arī ērtāks uzņēmējiem.

Noslēdzot sadarbības līgumu ar kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos SIA „D Drošība”, Jūs spēsiet ekonomēt savus līdzekļus, nodrošināt saviem darbiniekiem drošus un nekaitīgus darba apstākļus, kā arī izpildīt normatīvo aktu prasības.

Mēs piedāvājam pilna spektra pakalpojumus darba aizsardzībā:

  • Darba riska faktoru identifikācija un novērtēšana;
  • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un apstiprināšana;
  • Darba aizsardzības instruktāžas veikšana darbiniekiem;
  • Darbinieku obligātās veselības pārbaužu veikšana;
  • Darba devēja un darbinieku sadarbība darba aizsardzības jautājumos;
  • Papildus nepieciešamo instrukciju izstrāde un darbinieku iepazīstināšana ar tām;
  • Elektrodrošības un ugunsdrošības sistēmu izveide;
  • Citas nepieciešamās darbības, kuras nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti;

Piedāvājam situācijas analīzi Jūsu uzņēmumā!

Pieteikt speciālista konsultāciju: zvanot 29989890 vai rakstot uz e-pastu: birojs@ddrosiba.lv

 
 
 

Copyright © 2016 SIA "DDrošība". Visas tiesības aizsargātas.